2010

Inatsisit

L 399 21.04 Lov for Grønland om oplysninger der skal medsendes om betaler ved pengeoverførsler

L 1528 21.12 om arbejdsskadesikring i Grønland


Peqqussutit

A 410 21.04 om ikrafttræden for Grønland af forskellige love om ændring af adoptionsloven

A 655 11.06 om ikrafttræden i Grønland af en række love om ændring af varemærkeloven

A 656 11.06 om ikrafttræden for Grønland af designloven

A 657 11.06 om ikrafttræden for Grønland af lov om brugsmodeller

A 658 11.06 om ikrafttræden for Grønland af patentloven

A 1003 16.08 for Grønland om indførelse af visse restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder der har tilknytning til Usama Bin Laden, medlemmer af Al Qaida-organisationen og Taliban

A 1004 16.08 for Grønland om specifikke foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme

A 1034 30.08 om ikrafttræden for Grønland af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme

A 1047 01.09. om ikrafttræden for Grønland om ændring af lov om finansiel virksomhed og lov om en garantifond for indskydere og investorer

A 1048 01.12 om ikrafttræden for Grønland af lov om en garantifond for indskydere og investorer

Nalunaarutit

Bekendtgørelse nr. 138 af 08. februar 2010 om adgang til og vilkår for færdsel i visse dele af Grønland

Bekendtgørelse nr. 321 af 29. marts 2010 om tilbageholdte og domfældte i politiets detentioner

Bekendtgørelse nr. 455 af 28. april 2010 for Grønland om forretningsorden for Adoptionsnævnet

Bekendtgørelse nr. 1327 af 03. december 2010 om ikrafttræden for Grønland af varemærkelovens kapitel 8 og designlovens kapitel 10

Bekendtgørelse nr. 1345 af 03. december 2010 for Grønland om afviklingsberedskab

Bekendtgørelse nr. 1346 af 03. december 2010 for Grønland om Garantifonden for indskydere og investorer

Bekendtgørelse nr. 1350 af 03. december 2010 om ændring af bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker og fællesmærker

Bekendtgørelse nr. 1623 af 21. december 2010 om præmie til gruppeforsikringen

Bekendtgørelse nr. 1624 af 21. december 2010 om lægers og tandlægers pligt til at anmelde erhvervssygdomme til Arbejdsskadestyrelsen efter lov om arbejdsskadesikring i Grønland

Bekendtgørelse nr. 1626 af 21. december 2010 for Grønland om arbejdsskadesikring under befordring til og fra arbejde

Bekendtgørelse nr. 1655 af 21. december 2010 om betaling for Arbejdsskadestyrelsens og Ankestyrelsens administration af forhold, der er omfattet af lov om arbejdsskadesikring i Grønland

Bekendtgørelse nr. 1656 af 21. december 2010 om anmeldelse af arbejdsulykker efter lov om arbejdsskadesikring i Grønland

Bekendtgørelse nr. 1657 af 21. december 2010 om gruppeforsikringen i Grønland

Bekendtgørelse nr. 1658 af 21. december 2010 om betaling af udgifter til sygebehandling og hjælpemidler efter lov om arbejdsskadesikring i Grønland

Bekendtgørelse nr. 1659 af 21. december 2010 om arbejdsskadesikring for personer, der udsendes til midlertidigt arbejde udenfor Grønland

 

Kaajallaasitat

C 42 08.06 Cirkulære om ændring af cirkulære om pas mv

C 107 22.12 Cirkulære om ændring af cirkære om pas mv