2018

Inatsisit

Lov nr. 1718 af 27. december 2018 om ændring af kriminallov for Grønland og retsplejelov for Grønland (Anbringelse af forvaringsdømte m.v.)

Peqqussutit

A 485 14.05. om ikrafttræden af lov om erhvervsdrivende fonde

A 486 14.05. om ikrafttræden al lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven)

Anordning nr. 782 af 6. juni 2018 om ikrafttræden for Grønland af love om ændringer af søloven

Anordning nr. 1465 af 11. december 2018 om ikrafttræden for Grønland af lov om det Centrale Dna-profil register-KA(30).docx

A 1484 af 11. december 2018 om ikrafttræden for Grønland af lov om udstedelse af NemID med offentlig digital signatur til fysiske personer og til medarbejdere i juridiske enheder

Anordning nr. 1622 af 17. november 2020 om ikrafttræden for Grønland af lov om politiets Efterretningstjeneste (PET)


Nalunaarutit

B 111 20.02. om Grønlands inddeling i retskredse

B 176 02.03. for Grønland om kredsretternes tingsteder

B 588 29.05. for Grønland om statsautoriserede og registrerede revisorers erklæringer m.v. (Erklæringsbekendtgørelsen)

B 622 29.05. om overgang til regnskabsaflæggelse fra en erhvervsdrivende fond

B 623 29.05. om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen

B 624 29.05 om tilbudsgiveres indløsningspligt og indløsningsret

B 625 29.05 om kapitalselskabers forpligtelser ved registrering af konvertible gældsbreve

B 626 29.05. om medarbejderrepræsentation i aktie- og anpartsselskaber

B 627 29.05 om offentliggørelse af meddelelser fra statslige aktieselskaber

B 628 29.05 om anvendelse af reglerne for statslige aktieselskaber

B 629 29.05. offentliggørelse af en række redegørelser efter årsregnskabsloven

B 632 29.05. om anvendelse af internationale regnskabsstandarder IFRS

B 634 29.05. om oplysninger om vederlag m.v., som administrator modtager fra en erhvervsdrivende fond

B 635 29.05. for Grønland om indberetning til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

B 767 06.06. om overgangsbestemmelser ved anvendelse af visse bestemmelser i årsregnskabsloven

B 784 12.06. om opholdsrum og fritidsfaciliteter i handelsskibe

B 806 19.06. om ikrafttræden for Grønland af årsregnskabsloven

B 845 25.06. om sikkerhedsarbejde i fiskeskibe

B 846 25.06. om sikkerhedsarbejde i handelsskibe

B 916 28.06. om folketingsvalg i Grønland

B 1243 30.10. om regulering pr. 1. januar 2019 i henhold til lov om arbejdsskadesikring i Grønland 

B 1685 26.12. for Grønland om visse spil

B 1238 27.11. om takster for administration pr. 1. januar 2018 i henhold til lov om arbejdsskadesikring

B 1459 11.12. om fri proces i Grønland

B 1460 11.12. om retshjælp ved advokater i Grønland

B 1617 14.12. for Grønland om betaling for kontrol af fisk og fiskevarer mv.

B 1621 15.12. om satser for vederlag mv. til indsatte i kriminalforsorgens institutioner i Grønland