2012

Inatsisit

L 1382 23.12. om ændring af lov om arbejdsmiljø i Grønland

L 1388 23.12. om ændring af retsplejelov for Grønland


Peqqussutit

Anordning nr. 303 af 27. marts 2012 om ikrafttræden for Grønland af lov om ændring af lov om en garantifond for indskydere og investorer

A 684 28.06 om ikrafttræden for Grønland af lov om ændring af lov om Danmarks Nationalbank

Anordning nr. 839 af 14. august 2012 om ikrafttræden for Grønland af lov om værdipapirhandel m.v.


Nalunaarutit

Bek. 65 25.01. om landbaserede væddemål

Bek. 67 25.01. om onlinekasino

Bek. 656 21.06 for Grønland om kommunefogeders vederlag

Bek. 689 26.06. om fortegnelse over erhvervssygdomme anmeldt før 1 januar 2005

Bek. 710 26.06. om fortegnelse over erhvervssygdomme anmeldt fra 1 januar 2005

Bek. 735 27.06. om ændring af bekendtgørelse om besøgsrejser og ophold i Danmark eller Grønland i tilbud om boformer

Bek. 963 28.09 besætningsfastsættelse for mindre erhvervsfartøjer og grønlandske fiskefartøjer, som medtager op til 12 passagerer i indenrigsfart i Danmark og langs Grønlands kyster

Bek. 983 09.10 om udstyr i skibe

Bek. 992 12.10 om satser pr 1 januar 2013 i henhold til lov om arbejdsskadesikring i Grønland

Bek. 1023 24.10 af helligdagsloven

Bek. 1059 13.12. om regulering af erstatnings- og godtgørelsesbeløb i henhold til lov om erstatsningsansvar

Bek. 1060 13.11. om regulering af erstatningsbeløb i henhold til lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser

Bek. 1091 22.11. om fri proces i Grønland

Bek. 1092 22.11. om retshjælp ved advokater i Grønland

Bek. 1134 03.12. for Grønland om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse samt om radioprøver og kaldesignaler m v

Bek. 1139 30.11. om regulering af forsikringsdækningsbeløb i henhold til færdselslov for Grønland

Bek. 1202 06.05. om Fødevarestyrelsens og Grønlands Selvstyres opgaver og beføjelser i Grønland på den del af fødevare- og veterinærområdet, der administreres af fødevareministeren

Bek. 1265 14.12. om satser for vederlag m v til indsatte i kriminalforsorgens indstitutioner i Grønland (2013)

Bek. 1428 23.12 om Grønlands inddeling i retskredse

Bek. 1429 23.12. for Grønland om kredsretternes tingsteder