2024

Anordning nr. 177 af 27. februar 2024 om ikrafttræden for Grønland af dele af lov om ændring af straffeloven og forskellige andre love.docx

Anordning nr. 258 af 15. marts 2024 om ikrafttræden for Grønland af børneloven.pdf

Anordning nr. 259 af 15. marts 2024 om ikrafttræden for Grønland af lov om børns forsørgelse.pdf

Anordning nr. 260 af 15. marts 2024 om ikrafttræden for Grønland af en række ændringer af adoptionsloven m.v.pdf

Bekendtgørelse nr. 210 af 27. februar 2024 for Grønland om Danmarks Nationalbanks indkaldelse af visse pengesedler.docx

Bekendtgørelse nr. 317 af 27. marts 2024 for Grønland om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med barnets fødsel.pdf

Bekendtgørelse nr. 318 af 27. marts 2024 for Grønland om Rigsombudsmandens behandling af sager om faderskab og medmoderskab.pdf

Bekendtgørelse nr. 319 af 27. marts 2024 for Grønland om retsgenetiske undersøgelser i sager om faderskab og medmoderskab.pdf

Bekendtgørelse nr. 320 af 27. marts 2024 for Grønland om børnebidrag.docx

Bekendtgørelse nr. 373 af 9. april 2024 om Færdselsstyrelsens opgaver beføjelser samt klageadgang.pdf

Bekendtgørelse nr. 381 af 10. april 2024 for Grønland om anvendelse af internationale regnskabsstandarder IFRS for virksomheder omfattet af årsregnskabsloven.docx

Bekendtgørelse nr. 382 af 10. april 2024 for Grønland om godkendte revisionsvirksomheders interne organisation.pdf

Bekendtgørelse nr. 383 af 10. april 2024 for Grønland om eksamener mv. for godkendte revisorer.pdf

Bekendtgørelse nr. 384 af 10. april 2024 for Grønland om godkendte revisorers garantistillelse og ansvarsforsikring.pdf

Bekendtgørelse nr. 385 af 10. april 2024 for Grønland om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders tilrettelæggelse af arbejdet.pdf

Bekendtgørelse nr. 386 af 10. april 2024 for Grønland om obligatorisk efteruddannelse af godkendte revisorer.pdf

Bekendtgørelse nr. 387 af 10. april 2024 for Grønland om offentliggørelse af en række redegørelser efter årsregnskabsloven.pdf

Bekendtgørelse nr. 388 af 10. april 2024 for Grønland om revisionsvirksomhed.pdf

Bekendtgørelse nr. 389 af 10. april 2024 for Grønland om udarbejdelse af delårsrapporter for virksomheder, der har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked.docx

Bekendtgørelse nr. 1276 af 31. oktober 2023 om satser for vederlag m.v. til indsatte i kriminalforsorgens institutioner i Grønland (2024)