2019

Inatsisit

Lov nr. 168 af 27. februar 2019 om ændring af kriminallov for Grønland og retsplejelov for Grønland

Lov nr. 1427 af 17. december 2019 om ændring af retsplejelov for Grønland (Gengivelse af forklaringer i kriminalsager, revision af reglerne om legemsundersøgelse, normering af Retten i Grønland m.v.)

Peqqussutit

Anordning nr. 812 af 12. august 2019 om ikrafttræden for Grønland af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven)

A 1324 af 6. december 2019 om ikrafttræden for Grønland af dele af § 2 i lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.m.m.

Anordning nr. 1325 af 6. december 2019 om ikrafttræden for Grønland af dele af § 14 i lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.m.m.

Anordning nr. 1326 af 6. december 2019 om ikrafttræden for Grønland af dele af § 3 i lov om ændring af lov om finansiel virksomhed m.m.m.

A. 1327 af 6. december 2019 om ikrafttræden for Grønland af dele af § 1 i lov om ændring af lov om finansiel virksomhed m.m.m.

A nr. 1328 af 10. december 2019 om ikrafttræden for Grønland af § 49 i lov om ændring af forskellige lovbestemmelser m.m.m.

A nr. 1329 af 10. december 2019 om ikrafttræden for Grønland af § 14 i lov om ændring af lov om finansiel virksomhed m.m.m..docx

Anordning nr. 1330 af 6. december 2019 om ikrafttræden for Grønland af dele af § 1 i lov om ændring af lov om finansiel virksomhed lov om værdipapirhandel m.v.

Anordning nr. 1331 af 6. december 2019 om ikrafttræden for Grønland af lov om rekonstrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder

Nalunaarutit

B 17 04.01 for Grønland om fødevarevirksomheder

B 28 10.01 om skibsdagbøder

B 225 07.03 om uddannelse af kredsdommere

B 371 08.04 om fortegnelse over erhvervssygdomme anmeldt fra 1. januar 2005

B 372 08.04 om fortegnelse over erhvervssygdomme anmeldt før 1. januar 2005

B 618 29.05 om indsattes adgang til at medtage, besidde og råde over egne genstande (genstandsbekendtgørelsen)

B 619 03.06 om anvendelse af magt over for indsatte i anstalter (magtanvendelsesbekendtgørelsen)

B 746 01.07. om ikrafttræden af lov om ændring af retsplejelov for Grønland og kriminallov for Grønland

B 747 01.07. om overførsel til forvaringsafdeling eller åben afdeling under Kriminalforsorgen i Grønland af personer, der efter kriminalloven er dømt eller overført til anbringelse i forvaring i Danmark m.v.

B 748 01.07. om overførsel af indsatte til sundhedsmæssig behandling i Danmark 

B 898 27.08. om fortegnelse over erhvervssygdomme anmeldt fra 1. januar 2005 

B 899 27.08. om fortegnelse over erhvervssygdomme anmeldt før 1. januar 2005

B 1275 13.11 om regulering af forsikringsdækningsbeløb iht. færdselslov

B 1375 28.11. om fri proces i Grønland

B 1376 28.11 om retshjælp ved advokater i Grønland

B 1379 28.11 om regulering af erstatnings- og godtgørelsesbeløb iht. lov om erstatningsansvar

B 1380 28.11 om regulering af erstatningsbeløb iht. lov om erstatning fra staten til ofre

B 1411 03.12 om takster for administration pr. 1. januar 2019 iht. lov om arbejdsskadesikring

B 1493 11.12 om ændring af bekendtgørelse om udstyr i skibe

Bek. 1115 11.11.19 om kost og drikkevand m.v i fiskeskibe

Bek. 1116 11.11.19 om opholdsrum m.v. i fiskeskibe

Bek. 1274 29.11.19 om onlinekasino

Bek. 1275 29.11.19 om landbaserede væddemål

Bek. 1276 29.11.19 om online væddemål